Bemutatkozás
Ismerjen meg bennünket. Ismerje meg tevékenységeinket és filozófiánkat.
Tovább
Biogazdálkodás
A biogazdálkodás olyan tevékenység, mely szigorú előírások keretei között, különleges ellenőrzés és minősítés mellett folyik.
Tovább
Kutatás+Fejlesztés
Tovább
Termékek
Ismerje meg az általunk forgalmazott kiváló minőségű termékek széles választékát.
Tovább
Állásajánlat
Tovább
Kapcsolat
Tovább
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Bemutatkozás
 • Biogazdálkodás
 • Kutatás+Fejlesztés
 • Termékek
 • Állásajánlat
 • Kapcsolat
Körös-Maros Biofarm Kft.

FEEDENERGY Konzorcium

Gyulai Agrár Zrt.

KÖRÖS-MAROS BIOFARM SZARVASMARHA-TENYÉSZTŐ Kft.

Feedenergy projekt Sajtóközlemény

tejelő szarvasmarhák alternatív takarmányozási rendszerének fejlesztése prémium minőségű, antioxidánsokban gazdag tehéntej előállítása érdekében

A Körös–Maros Biofarm Kft. és a Gyulai Agrár Zrt. közös konzorcium keretében, a GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A közös kutatás–fejlesztési elképzeléseik megvalósítására összesen 193 073 270 Ft támogatást nyertek. A projekt összes költsége 335 546 040 Ft. A projekt fő célja antioxidánsokban gazdag tehéntej előállítása. A Támogatás mértéke: 57,54%

Projekt időtartama: 2016. szeptember 20.- 2019. szeptember 19.

Hazai és nemzetközi szinten egyaránt a két legnagyobb egészségügyi kihívás a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek befolyásolása. A fejlett országokban a lakosság mintegy fele szív- és érrendszeri, s mintegy egynegyede rákos megbetegedésekben illetve azok szövődményeiben hal meg.

Projektünk fő célkitűzése, hogy az egyik legfontosabb alap élelmiszerünk, a tej antioxidáns kapacitását természetes módon megnöveljük. Ennek érdekében olyan, az átlagosnál magasabb antioxidáns kapacitású szarvasmarha-takarmányozásban alkalmazható takarmány alapanyagokat, illetve takarmánykeverékeket fejlesztünk ki, melyek képesek megnövelni a nyerstej antioxidáns kapacitását. A megnövelt antioxidáns-kapacitású tej hozzájárulhat a fenti betegségek kialakulásának csökkentéséhez.

A projekt során különböző kalászos és pillangós növényfajták, valamint kukoricahibridek felhasználásával tervezünk takarmánykeverékeket előállítani.

A kísérletek bio-, és konvencionális gazdálkodásban is végrehajtásra kerülnek, ezért volt fontos, hogy a térség két nagy mezőgazdasági üzeme ilyen módon fogjon össze a közös kutatási célok elérése érdekében.

A projekt várt eredményeként kiemelkedő antioxidáns, és megfelelő fehérje- illetve energiatartalmú kalászos-pillangós növénytársulásokon alapuló takarmánykeverékek jöhetnek létre, melyek hozzájárulnak a tejelő szarvasmarhák minőségi takarmányozásához. Ezen túlmenően a tervezett növénytársulások csökkent kézimunkát és/vagy herbicid-használatot igénylő alternatív gyomszabályozását kívánjuk kidolgozni a projekt másodlagos céljaként.

 

ELIXBEER Konzorcium

KÖRÖS-MAROS BIOFARM Kft.

MAGYAR TUDOMányos Akadémia Agrártudományi kutatóközpont

Gabonakutató nonprofit kft.

ELIXBEER projekt Sajtóközlemény

Funkcionális biosörök fejlesztése alternatív gabonafélék felhasználásával és célorientált nemesítésével”

A Körös–Maros Biofarm Kft., a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja és a Gabonakutató Nonprofit Kft. közös konzorcium keretében, a GINOP-2.2.1-15 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A közös kutatás–fejlesztési elképzeléseik megvalósítására összesen 400 396 460 Ft támogatást nyertek. A projekt összes költsége 496 783 557 Ft. A projekt fő célja hazai nemesítésű gabonafajták felhasználásával javított beltartalmi értékekkel rendelkező, bio minősítési sörök és malátaitalok előállítása. A támogatás mértéke: 80,6 %

A projekt várható időtartama: 2017. június 19- 2021. június 18.

A fejlett országokban a lakosság mintegy fele szív- és érrendszeri megbetegedésekben illetve azok szövődményeiben hal meg. Projektünk fő célkitűzése, hogy a sör beltartalmi értékeit természetes módon megnöveljük, mellyel hozzájárulhatunk a fenti betegségek kialakulásának csökkentéséhez.

A négyéves kutatómunka során létrehozunk egy biosör termékcsaládot alternatív gabonafélék felhasználásával. A két legnagyobb hazai gabonanemesítő intézettel együttműködve új nemesítési programokat indítunk a söripari felhasználhatóságra szelektálva, illetve söripari hasznosíthatósági szempontból jellemzünk a magyar búza, tönke, tönköly, alakor, durum, zab, sörárpa, rozs, tritikálé genotípusokat, és optimalizáljuk ökológiai termesztéstechnológiájukat félüzemi kísérletekben. A legjobb fajtajelölteket állami fajtaelismerésre jelentjük be.

Receptúrákat fejlesztünk új biosör prototípusokhoz. Gluténmentes, alkoholmentes, gyümölcsös ízesítésű, magas antioxidáns tartalmú bio söröket, valamint bio malátaitalokat állítunk elő és vizsgálunk. Utóbbiakat kifejezetten azoknak ajánljuk, akik bármely okból nem fogyaszthatnak alkoholt (pl. várandósság, szoptatás, sport, stb). A Gyulai Kistérségben megtermelt bio alapanyagok helybeli feldolgozását alapozzuk meg, ezáltal nagy hozzáadott értékű, nóvum termékcsaláddal jelenünk meg a piacon.

Továbbfejlesztjük online tételtanúsító rendszerünket, így egyszerűen nyomon követhető lesz a termékek útja a termőföldtől az asztalig.

A bio élelmiszerek előállításának növelése környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és népegészségügyi szempontból is szükségszerű. A kiváló minőségű, ellenőrzött bio sörök és malátaitalok előretörése nagymértékben hozzájárulhat a hazai gasztrokultúra fejlődéséhez és közvetve az alkoholizmus csökkenéséhez is.

 

KÖRÖS-MAROS BIOFARM Kft.

Sajtóközlemény

Biopolimerek és mezőgazdasági hulladékok hasznosítása hosszú hatástartamú szerves tápanyagforrások előállítása érdekében a Körös Maros Biofarm Kft.-nél”

A Körös–Maros Biofarm Kft. a GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A kutatás–fejlesztési elképzelések megvalósítására a Kft. a Széchenyi 2020 program keretében, 76,37 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összes költsége 136,06 millió forint. A projekt fő célja egy mezőgazdasági biogáz üzem kierjedt szubsztrátumából olyan termésnövelő szer előállítása, amelynek tápanyagtartalma a gyártás során felhasznált biopolimerek révén késleltetve tárul fel a talajban, és költséghatékonyan alkalmazható az ökológiai növénytermesztésben.

A támogatás mértéke: 56,13 %

A projekt várható időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

A Körös-Maros Biofarm Kft. almos- és hígtrágyát hasznosító biogáz üzemében évente közel 40 000 tonna 8%-os szárazanyagtartalmú szubsztrátum keletkezik, melyet tartálykocsikkal juttatnak ki a környező szántóterületekre, ezzel jelentős taposási kárt okozva a talajokon. A szubsztrátum hatóanyagtartalmának jelentős része – különösen a nitrogén – elillan, mielőtt hasznosulhatna, emiatt jelentős a tápanyagveszteség, még akkor is, ha a kijuttatást követően azonnal bedolgozásra kerül a talajba. Fentieken túlmenően jogszabály tiltja a hígtrágyával történő fejtrágyázást, emiatt a biogazdálkodók csak részben tudják kielégíteni az őszi vetésű gabonák tápanyagigényét.

A projekt során a szubsztrátumot száraz- és hígfázisra bontjuk, és a száraz fázisból pelletet készítünk, melyet természetes alapú biopolimerekkel vonunk be. A híg fázis a továbbiakban a biogáz üzembe kerül visszavezetésre, a formulázott száraz anyag pedig a vetéssel egy időben kerül kijuttatásra a termőföldekre. Ez egyszerre megoldást jelent a szubsztrátum környezeti kockázatának minimalizálására, valamint a növények tápanyagigényének optimálisabb kielégítésére.

A projekt keretében elvégezzük a megvalósításhoz szükséges műszaki fejlesztéseket, továbbá kutatóintézeteket és szakkivitelezőket vonunk be a fejlesztésbe. A Szegedi Biológiai Kutatóintézet végzi el a biopolimerekkel kapcsolatos kutatómunkát, azok biodegradációjának vizsgálatát tenyészedényes rendszerben.

Az üzemi szintű fejlesztés a Biofarm gyulai telepén valósul meg, ahol fázis-szétválasztási és szárítási kísérleteket végzünk, valamint itt valósul meg az anyag pelletálása és felületkezelése retard hatású biopolimer alapú készítményekkel.

A felületkezelt pelletált anyagokkal kisparcellás szántóföldi növényvizsgálatokat végzünk, továbbá az első évben legsikeresebbnek ítélt anyagokkal félüzemi növénytermesztési vizsgálatokat folytatunk a prototípus mezőgazdasági nagyüzemben történő felhasználhatóságának igazolásához.

A piacra vitelt megelőzően szakmai bemutatókon, kiállításokon veszünk részt, és a terméket nemzetközi adatbázisokban regisztráljuk, publikációkat, kiadványokat készítünk.

Az ökológiai gazdálkodás növelése környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és népegészségügyi szempontból is szükségszerű. A szervestrágyák használatának számos előnye van a műtrágyákhoz képest, ezek közül kiemelendő a talajok PH-értékére és a talajéletre, a biodiverzitásra, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelmére gyakorolt kedvező hatása, melyeket a fejlesztés sikerével és a létrejövő termékekkel támogathatunk.

Gyula

+ 36 66 460 914