Bemutatkozás
Ismerjen meg bennünket. Ismerje meg tevékenységeinket és filozófiánkat.
Tovább
Biogazdálkodás
A biogazdálkodás olyan tevékenység, mely szigorú előírások keretei között, különleges ellenőrzés és minősítés mellett folyik.
Tovább
Kutatás+Fejlesztés
Tovább
Termékek
Ismerje meg az általunk forgalmazott kiváló minőségű termékek széles választékát.
Tovább
Állásajánlat
Tovább
Kapcsolat
Tovább
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Bemutatkozás
 • Biogazdálkodás
 • Kutatás+Fejlesztés
 • Termékek
 • Állásajánlat
 • Kapcsolat
Körös-Maros Biofarm Kft.

„BIOPOLIMEREK ÉS MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ SZERVES TÁPANYAGFORRÁSOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A KÖRÖS MAROS BIOFARM KFT.-NÉL”

A Körös–Maros Biofarm Kft. a GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A kutatás–fejlesztési elképzelések megvalósítására a Kft. a Széchenyi 2020 program keretében, 76,37 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összes költsége 136,06 millió forint. A projekt fő célja egy mezőgazdasági biogáz üzem kierjedt szubsztrátumából olyan termésnövelő szer előállítása, amelynek tápanyagtartalma a gyártás során felhasznált biopolimerek révén késleltetve tárul fel a talajban, és költséghatékonyan alkalmazható az ökológiai növénytermesztésben.

A Körös-Maros Biofarm Kft. almos- és hígtrágyát hasznosító biogáz üzemében évente közel 40 000 tonna 8%-os szárazanyagtartalmú szubsztrátum keletkezik, melyet tartálykocsikkal juttatnak ki a környező szántóterületekre, ezzel jelentős taposási kárt okozva a talajokon. A szubsztrátum hatóanyagtartalmának jelentős része – különösen a nitrogén – elillan, mielőtt hasznosulhatna, emiatt jelentős a tápanyagveszteség, még akkor is, ha a kijuttatást követően azonnal bedolgozásra kerül a talajba. Fentieken túlmenően jogszabály tiltja a hígtrágyával történő fejtrágyázást, emiatt a biogazdálkodók csak részben tudják kielégíteni az őszi vetésű gabonák tápanyagigényét.

A projekt során a szubsztrátumot száraz- és hígfázisra bontjuk, és a száraz fázisból pelletet készítünk, melyet természetes alapú biopolimerekkel vonunk be. A híg fázis a továbbiakban a biogáz üzembe kerül visszavezetésre, a formulázott száraz anyag pedig a vetéssel egy időben kerül kijuttatásra a termőföldekre. Ez egyszerre megoldást jelent a szubsztrátum környezeti kockázatának minimalizálására, valamint a növények tápanyagigényének optimálisabb kielégítésére.

A projekt keretében elvégezzük a megvalósításhoz szükséges műszaki fejlesztéseket, továbbá kutatóintézeteket és szakkivitelezőket vonunk be a fejlesztésbe. A Szegedi Biológiai Kutatóintézet végzi el a biopolimerekkel kapcsolatos kutatómunkát, azok biodegradációjának vizsgálatát tenyészedényes rendszerben.

Az üzemi szintű fejlesztés a Biofarm gyulai telepén valósul meg, ahol fázis-szétválasztási és szárítási kísérleteket végzünk, valamint itt valósul meg az anyag pelletálása és felületkezelése retard hatású biopolimer alapú készítményekkel.

A felületkezelt pelletált anyagokkal kisparcellás szántóföldi növényvizsgálatokat végzünk, továbbá az első évben legsikeresebbnek ítélt anyagokkal félüzemi növénytermesztési vizsgálatokat folytatunk a prototípus mezőgazdasági nagyüzemben történő felhasználhatóságának igazolásához.
A piacra vitelt megelőzően szakmai bemutatókon, kiállításokon veszünk részt, és a terméket nemzetközi adatbázisokban regisztráljuk, publikációkat, kiadványokat készítünk.
Az ökológiai gazdálkodás növelése környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és népegészségügyi szempontból is szükségszerű. A szervestrágyák használatának számos előnye van a műtrágyákhoz képest, ezek közül kiemelendő a talajok PH-értékére és a talajéletre, a biodiverzitásra, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelmére gyakorolt kedvező hatása, melyeket a fejlesztés sikerével és a létrejövő termékekkel támogathatunk.

További információ: Várhelyi Zoltán, sajtóreferens
Elérhetőség: varhely.zoltan@biotej.hu

Gyula

+ 36 66 460 914